DV - T5 - 05 - SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – CHÂU ĐỐC – ĐỒNG THÁP - VƯỜN CHIM GÁO GIỒNG - VƯỜN HOA SA ĐÉC – XÓM LÀM ĐỒ CHƠI DÂN GIAN – THƯỞNG THỨC TRÀ HOA (6N5Đ)

06:28 |
Read more…

DV - T6 - 03 - CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – RỪNG TRÀM TRÀ SƯ – LĂNG CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC – VƯỜN CHIM GÁO GIỒNG - LÀNG HOA SA ĐÉC 6N5Đ

06:11 |
Read more…